fredag 13. desember 2013

"Julestria" for korps

Mens andre baker og vasker, sprer vi julestemning for folket: Lørdag Vallset kirke 17.00 og søndag i Stange kirke 18.00. Og ikke å forglemme vår egen kveldskonsert i Romedal kirke fredag klokka 22.00 – med Henning Ramseth og Tove Brovold Vasaasen!! (Se egen flik med "Repertoir")